UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2022
BERÖRINGSPEDAGOG - TAKTIL metod

KURSTILLFÄLLE 

JANUARI
Kurs: 
Handledning: 
Examination:  

KURSTILLFÄLLE 1 och 2

FEBRUARI
Kurs 1: 7-11/2 Introduktion+Metod 5 dagar, 31/3-1/4 Handledning 2 dagar,  5-6/5 Examination 2 dagar
Kurs 2: 28/2-4/3 Introduktion+Metod 5 dagar, 21-22/4 Handledning 2 dagar, 2-3/6 Examination 2 dagar

 

KURSTILLFÄLLE 3

MARS 
Kurs: 14-18/3 Introduktion+Metod, Handledning 12-13/5 2 dagar, Examination 9-10/6 2 dagar 

 

KURSTILLFÄLLE 4

APRIL
Kurs: 4-8/4 Introduktion+Metod 5 dagar, 25-26/5 Handledning 2 dagar, 7-8/7 Examination 2 dagar 

 

KURSTILLFÄLLE 5

APRIL
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 6

MAJ
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 7

JUNI
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 8

AUGUSTI
Datum: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 9

SEPTEMBER
Datum: 
Handledning: 
Examination: