UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2022
BERÖRINGSPEDAGOG - TAKTIL metod

KURSTILLFÄLLE 

JANUARI
Kurs: 
Handledning: 
Examination:  

KURSTILLFÄLLE 

FEBRUARI

Kurs 

 

KURSTILLFÄLLE 3

MARS 
Kurs: 13-17/3 Introduktion+Metod, Handledning 4-5/5 2 dagar, Examination 8-9/6 2 dagar 

 

KURSTILLFÄLLE 4

APRIL
Kurs:  

 

KURSTILLFÄLLE 5

APRIL
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 6

MAJ
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 7

JUNI
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 8

AUGUSTI
Datum: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 9

SEPTEMBER
Datum: 
Handledning: 
Examination: