UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2021
BERÖRINGSPEDAGOG - TAKTIL metod

KURSTILLFÄLLE 1

JANUARI
Kurs: 
Handledning: 
Examination:  

KURSTILLFÄLLE 2

FEBRUARI
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 3

MARS 
Kurs:  
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 4

APRIL
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 5

APRIL
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 6

MAJ
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 7

JUNI
Kurs: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 8

AUGUSTI
Datum: 
Handledning: 
Examination:

KURSTILLFÄLLE 9

SEPTEMBER
Datum: 
Handledning: 
Examination: